Kotini jossain

”Kotini jossain -näyttely tarkastelee kodin merkityksiä eri näkökulmien kautta. – – Näyttely herättää pohtimaan, mitä kodilla tarkoitetaan ja mitkä tekijät muodostavat kodin. Onko koti aina konkreettinen paikka, vai voisiko se olla myös mielentila?” Näyttely on osa Vantaan kaupungin 50-juhlavuoden ohjelmistoa.

Kodin teemaan liittyy erilaisia puolia, tunteita ja kokemuksia. Näyttelyn visuaalisen ilmeen suunnittelimme leikkautumaan kahtiajakoisesti siten, että eri pintojen välille muodostuu jännite. Kahtiajakoa voidaan ajatella myös ”päivänä ja yönä”.

Suunnittelimme näyttelyn visuaalisen konseptin ja graafisen ilmeen.

My Home Somewhere

”The My Home Somewhere exhibition examines the meanings of home through different perspectives. – – The exhibition raises the question of what is meant by home and what factors make up a home. Is home always a concrete place, or could it also be a state of mind?” The exhibition is part of the 50th anniversary celebrations of the City of Vantaa.

The theme of home encompasses various aspects, emotions, and experiences. We designed the visual identity of the exhibition to be split in half, creating tension between different surfaces. This duality can also be conceptualized as ”day and night.”

Exhibition visual concept and graphic identity.

Yhteistyössä / In cooperation
Vantaan taidemuseo Artsi / Vantaa Art Museum Artsi
Pauliina Kähärä, Kokoelma-amanuenssi / Collections Curator

Client:Vantaan taidemuseo Artsi
Vantaa Art Museum Artsi

Privacy Preference Center