HURMOS – Hyvinkääläistä urheiluhistoriaa

”Näyttely sukeltaa Hyvinkään maineikkaaseen urheilu- ja liikuntahistoriaan. Esille pääsevät niin seurat, olympiamitalistit, harrastajat kuin taustalla tärkeää työtä tekevät puurtajat. Ilo ja sinnikkyys kuuluu kaikille ja Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely laajeneekin museokeskus Taikasta ympäri kaupunkia liikuntapaikoille ja seurojen tiloihin.”

Näyttelykonseptina ja visuaalisena ideana suunnittelimme näyttelylle minimalistisen ja urheiluhenkisen brändi-ilmeen. Voimakas punainen tunnusväri kuvaa intohimoa urheilua kohtaan – ”hurmosta”. Museotilaan suunnittelimme ”juoksuradan” johdattamaan päänäyttelyyn. Vahva ilme, suuret kuvapinnat ja iso projisointiseinä luovat kehyksen tarinalle ja värikkäälle urheiluesineistölle. Näyttelykonsepti jatkuu urheiluseurojen tiloissa ja kaupunkitilassa yksittäisinä näyttelyelementteinä.

Näyttelyn visuaalinen konsepti, näyttelyarkkitehtuuri, graafinen ilme, markkinointi-ilme ja videoanimointeja.

HURMOS – Sports history of Hyvinkää

”The exhibition dives into the famous sports and exercise history of Hyvinkää. The spotlight will be on clubs, Olympic medalists, enthusiasts, and the hardworking individuals doing important work behind the scenes. Joy and passion belong to everyone, and the exhibition of the Hyvinkää City Museum expands from the Taika Museum Center to sports facilities and club spaces throughout the city.”

As an exhibition concept and visual idea, we designed a minimalist and sports-inspired brand identity for the exhibition. The intense red color symbolizes passion for sports – the ”euphoria”. Within the museum space, we designed a ”running track” guiding visitors to the main exhibition. A strong identity, large visual surfaces and a projection wall create a framework for the story and colorful sports artifacts. The exhibition concept extends to sports club facilities and urban spaces as individual exhibition elements.

Exhibition visual concept, exhibition architecture, graphic identity, marketing design and some video animations.

Yhteistyössä / In cooperation
Museokeskus Taika / Taika Museum Centre
Tuomas Ravea, museonjohtaja / Museum Director
Emilia Haavisto, vs. amanuenssi / Museum Curator (substitute)

Client:Museokeskus Taika, Hyvinkää
Taika Museum Centre, Hyvinkää city

Privacy Preference Center