Tori Hyvinkää
Kauppa- ja tapahtumapaikka kaupungin ytimessä.
Visuaalisen identiteetin suunnittelu.

Torille!-hanke 1.6.2021–30.9.2022: Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen TORILLE! -hankkeen tarkoitus oli nopeuttaa elpymistä koronakriisistä, vahvistaa uskoa tulevaan ja panostaa osaltaan luovien alojen toiminnan elpymiseen. Visuaalisen identiteetin suunnittelu.

Tori Hyvinkää (Market square)
Market square and venue for events in the heart of the city.
Visual identity design.

Torille! project 1 June 2021–30 September 2022: TO THE MARKET of the Hyvinkää City Association! – project aimed to speed up the recovery from the corona crisis, to strengthen the faith of the people in the future and to contribute to the recovery of creative industries. Visual identity design.

Yhteistyössä / In cooperation
Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö / Culture and Events Manager
Charlotta Kivistö, kulttuurituottaja / Cultural producer

Client:Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään kaupunkiyhdistys
City of Hyvinkää, Hyvinkää City Association

Privacy Preference Center