VARTIOLAIVA TELKKÄ – kesäkohde Merikeskus Vellamossa, Kotkassa

”Vartiolaiva Telkän tehtävänä oli valvoa Suomen merialueita kylmän sodan vuosina. Viidellä vuosikymmenellä palvellut alus kertoo merivartijoiden työstä ja arjesta. Telkkä valvoi rannikolla aina talven tuloon saakka, sukkuloi saaristossa ja auttoi hädässä. Pienikokoinen laiva oli miehistölle yhtä aikaa työpaikka, perhe ja toinen koti. Telkkä mukautui 1980-luvulla merivartijoiden koululaivaksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen se palasi vielä valvontatehtäviin Viron lipun alla. Alus on avoinna kesäaikaan.”

Näyttelykonseptina ja visuaalisena ideana suunnittelimme näyttelyn irralliseksi ”opastejärjestelmäksi”. Siten näyttelyn sisältö oli helppo sijoittaa ahtaisiin tiloihin ja se erottuu alkuperäisestä miljööstä. Näyttelyn värimaailma suunniteltiin mukailemaan vartiolaivan rungon alkuperäistä väritystä. Näyttelyn logo muotoiltiin laivan kylkeen maalatusta laivan nimestä.

Suunnittelimme näyttelyn visuaalisen konseptin ja graafisen ilmeen.

PATROL VESSEL TELKKÄ – Summer destination on Maritime Centre Vellamo, Kotka

”The Telkkä patrol vessel was tasked with guarding Finnish waters during the Cold War. The vessel’s five decades of service tell the story of the coastguard’s work and day-to-day life. Telkkä kept watch along the coast until winter set in, shuttled around the archipelago, and helped people in distress. The small ship was more than just a workplace – she was her crew’s second home and family. In the 1980s, Telkkä was transformed into a coastguard training ship. After the breakup of the Soviet Union, she returned to coastguard duties under the Estonian flag. The vessel is open to visitors in the summer.”

As an exhibition concept and visual idea, we designed the exhibition as a separate ”signage system”. Thus, the content of the exhibition was easy to place in small and tight interior and it stands out from the original milieu. The color scheme of the exhibition was designed to adapt to the original coloring of the patrol ship’s hull. The exhibition’s logo was designed from the ship’s name painted on the side of the ship.

Exhibition visual concept and exhibition graphics.

Yhteistyössä / In cooperation
Merikeskus Vellamo, Merivartiomuseo, Kymenlaakson museo /
Maritime Centre Vellamo, The Coast Guard Museum, Kymenlaakso Museum

Client:Merikeskus Vellamo, Kotka
Maritime Centre Vellamo, Kotka

Privacy Preference Center