Suomen Rautatiemuseo

Logon ja ilmeen suunnittelu.
Useita näyttelysuunnitteluja; näyttelyarkkitehtuuria ja näyttelyilmeitä.

Finnish Railway Museum

Logo design.
Several exhibition design cases; exhibition architecture and exhibition graphics.

Client:Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkää
Finnish Railway Museum, Hyvinkää

Privacy Preference Center