RUOTSINSALMI PAVILJONKI – uusi kesäkohde Kotkan edustalla Varissaaressa

”Paviljongissa kerrotaan Ruotsinsalmen taisteluista 1789 ja 1790 sekä hylyistä, jotka lepäävät meren pohjassa saaren ympärillä. Hylkyjen lisäksi keskiöön nousevat ihmisten tarinat. Näyttelyyn voi tutustua kesäaikaan ravintola Vaakun aukiolopäivinä. Paviljonkiin on vapaa pääsy.”  

Näyttelyn visuaalisena ideana suunnittelimme museokävijän astumaan punaisen kehyksen kautta Ruotsinsalmen dramaattisten tapahtumien tunnelmaan. Vierailijaa vastaanottavat historialliset henkilöhahmot. Suunnittelimme näyttelyn graafisen ilmeen.

SVENSKSUND PAVILION – New summer destination on Varissaari Island, Kotka

”The Svensksund Pavilion sheds light on the battles of Svensksund in 1789 and 1790 and the wrecks that lie at the bottom of the sea around the island. In addition to the wrecks, the focus is on people’s stories. You can visit the exhibition during the summer on the opening days of Restaurant Vaakku. Admission to the pavilion is free.”

As an exhibition visual idea, we designed a museum visitor to step through the red frame into the atmosphere of the dramatic events of Ruotsinsalmi. Visitors are welcomed by historical figures. We designed the exhibition graphics.

Yhteistyössä / In cooperation
Kymenlaakson museo / Kymenlaakso museum

Client:Merikeskus Vellamo, Kotka
Maritime Centre Vellamo, Kotka

Privacy Preference Center