Ratamo-kirjastot

Muotoilu viittaa Ratamo (Plantago) kasvi -teemaan, Ratamo-kirjastojen verkostoon ja junarataan.

Ratamo-libraries

The design refers to the Ratamo (Plantago) plant theme, the network of Ratamo-libraries and the train track.

Client:Ratamo-kirjastot
Ratamo-libraries

Privacy Preference Center