Päivälehden museo

Päivälehden museo avautui yleisölle Ludviginkadulla marraskuussa 2001. Helsingin Sanomien edeltäjän, Päivälehden, ensimmäinen numero ilmestyi 16. marraskuuta 1889. Näyttely esitteli Päivälehden ja Helsingin Sanomien ja samalla suomalaista historiaa. Tämä ensimmäinen näyttely oli esillä 2001–2006. Päivälehden museo on osa Helsingin Sanomain säätiötä. Suunnittelimme näyttelyn arkkitehtuurin ja graafisen ilmeen yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa.

Päivälehti Museum

The Päivälehti Museum opened to the public on Ludviginkatu in November 2001. The first issue of Helsingin Sanomat’s predecessor, Päivälehti, was published on November 16, 1889. The exhibition introduced the history of Päivälehti and Helsingin Sanomat, as well as Finnish history. This first exhibition was on display from 2001 to 2006. The Päivälehti Museum is part of the Helsingin Sanomat Foundation. We designed the exhibition architecture and exhibition graphics in collaboration with a colleague.

Client:Päivälehden museo, Helsinki
Päivälehti Museum, Helsinki

Privacy Preference Center