ON AIR Hyvinkää – Livestriimejä ja kulttuuritallenteita lockdowniin

Visuaalisen identiteetin suunnittelu.
Intro ja outro -animointien suunnittelua videoihin.

Aprillipäivänä, koronakeväänä 2020, käynnistyi Hyvinkään kaupungin tuottama, livestriimejä ja kulttuuritallenteita tarjoava, Poikkeustilaklubi-kulttuurikanava – ON AIR Hyvinkää.
Kanavalla on jo todella suuri määrä striimattuja tapahtumia; mm. konsertteja, otteluita, tapaamisia, juhlia, minidokumentteja, keskustelutilaisuuksia. Tapahtumilla on ollut valtava määrä katselukertoja.

ON AIR Hyvinkää – Live streams and cultural recordings on lockdown

Visual identity design. Animation design.

”Poikkeustilaklubi” cultural channel – ON AIR Hyvinkää – produced by the city of Hyvinkää, was launched in Coronavirus Covid-19 spring of 2020, offering live streams and cultural recordings for the lockdown.
The channel already has a really large number of streamed events; for example, concerts, matches, meetings, parties, mini-documentaries, discussion events. The events have had a huge number of views.

Yhteistyössä / In cooperation
Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö / Culture and Events Manager
Charlotta Kivistö, kulttuurituottaja / Cultural producer

Client:Hyvinkään kaupunki
City of Hyvinkää

Privacy Preference Center