Hyria koulutus, Hyria säätiö, Hyria business

Useita suunnitteluprojekteja vuosien ajan; logosuunnittelua, visuaalisia konsepteja, opastesuunnittelua, graafista suunnittelua, mainontaa eri medioihin, messusuunnittelua.

Hyria education, Hyria foundation, Hyria business

Several design projects over the years; logo design, visual concepts, signage design, graphic design, advertising for various media, fair design.

Client:Hyria koulutus, Hyriä säätiö, Hyria business
Hyria education, Hyria foundation, Hyria business

Privacy Preference Center