ELÄINTEN JÄLJILLÄ – näyttely Tiedekeskus Tietomaassa

”Hyppäätkö yhtä korkealle kuin lohi tai osaatko saalistaa kuin sammakko?” – ”Tiedekeskus Tietomaassa sijaitseva Eläinten jäljillä -näyttely johdattaa tutustumaan Oulun seudun luontoon ja sen lajien kiehtovaan maailmaan. Tässä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston toteuttamassa näyttelyssä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla tiedekeskuksen toiminnallisuus ja eläinmuseon kokoelmat. Toiminnallisessa näyttelyssä vierailija pääsee kokemaan elämyksiä kaikilla aisteillaan.” – ”Näyttelyssä esillä olevat eläimet ovat peräisin Oulun yliopiston eläinmuseosta. Näyttelyä varten ei ole lopetettu yhtään eläintä. Näyttelyn yhteistyökumppanina toimii Metsähallitus.”  

Näyttelykonseptina ja visuaalisena ideana suunnittelimme näyttelyreitin kulkemaan ikäänkuin ”luontopolkuna” eri osioihin. Suunnittelimme osioiden yleisilmeen jäljittelemään aitoa elinympäristöä. Suunnittelimme mm. sammalpintaiset portit rytmittämään näyttelyä ja käytimme lattiapintaa vahvasti visuaalisena elementtinä. Suunnittelimme näyttelyn arkkitehtuurin, visuaalisen ilmeen ja ohjeistimme graafisen ilmeen pääsuuntaviivat. Tehtäviimme kuului myös näyttelyn käsikirjoituksen visuaalinen konsultointi.

TRACKS OF ANIMALS – exhibition at Science Centre Tietomaa

”Can you jump as high as a salmon or catch flies like a frog?” – ”The Tracks of Animals exhibition at Science Centre Tietomaa introduces you to the natural world of the Oulu region and its fascinating species. The exhibition, produced by City of Oulu and the University of Oulu, is a unique combination of the Science Centre’s attractions and the collections of the Animal Museum. In the interactive functional exhibition, visitors can try experiences with all their senses.” – ”The animals in the exhibition are from the University of Oulu’s Animal Museum. No animals were harmed for the show. Finnish forest authority Metsähallitus is a partner of the exhibition.”

As an exhibition concept and visual idea, we designed the exhibition route to go as if like a ”nature path” to the different sections. We designed the general appearance of the sections to imitate a real living environment. We designed e.g. moss-covered gates to give rhythm to the exhibition and we used the floor surface as a strong visual element. We designed the exhibition’s architecture, visual look and main guidelines for the graphic look. Our tasks also included visual consulting for the script of the exhibition.

Yhteistyössä / In cooperation
Anna Taskinen, näyttelyn projektipäällikkö / Exhibition project manager
Tiedekeskus Tietomaan näyttelytyöryhmä / Science Centre Tietomaa, exhibition team
Oulun kaupunki, Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulun Yliopisto / City of Oulu, Museum and Science Centre Luuppi, University of Oulu

Client:Oulun kaupunki, Museo- ja tiedekeskus Luuppi
City of Oulu, Museum and Science Centre Luuppi

Privacy Preference Center