Eero Järnefelt & Venny Soldan-Brofeldt

”Järvenpään taidemuseon taideaarteet esillä uudessa kokoelmanäyttelyssä.” – ”Taiteilijoiden teokset kuljettavat Tuusulanjärvelle, taiteilijakoteihin, meren äärelle, Kolille ja matkoille Pietariin ja Pariisiin.” – Tuusulanjärven taiteilijayhteisön keskeisten taiteilijoiden, Eero Järnefeltin (1863–1937) ja Venny Soldan-Brofeldtin (1863–1945), näyttely juhlistaa myös taiteilijoiden 160-juhlavuotta.

Näyttelykonseptina ja visuaalisena ideana suunnittelimme näyttelyn osiot ikäänkuin ”saarekkeiksi”. Osiot koostuvat väljästi rajaavista elementeistä, joissa on tarinasisältöjä, valokuvia ja taideteoksia. Tunnelmaa elävöitetään äänimaailman, av-suunnittelun ja interaktiivisten osuuksien avulla. Näyttelyn pääväreiksi valittiin ”Metsän” tummanvihreä ja ”Suvirannan” vaaleankeltainen.

Suunnittelimme näyttelyn visuaalisen konseptin, näyttelyarkkitehtuurin, graafisen ilmeen ja opastejärjestelmän.

Eero Järnefelt & Venny Soldan-Brofeldt

”Järvenpää Art Museum’s art treasures on display in a new collection exhibition. The artists’ works transport you to Lake Tuusulanjärvi, artists’ homes, by the sea, Koli and trips to St. Petersburg and Paris.” – The exhibition of Eero Järnefelt (1863–1937) and Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945), key artists of the Tuusulanjärvi artist community, also celebrates the artists’ 160th anniversary.

As an exhibition concept and visual idea, we designed the sections of the exhibition as ”islands”. The sections consist of loosely bounded elements with story content, photos and artwork. The atmosphere is enlivened by the soundscape, audiovisual design and interactive elements. The dark green of ”Forest” and the light yellow of ”Suviranta” were chosen as the main colors of the exhibition.

Exhibition visual concept, exhibition architecture, exhibition graphics, outdoor signage system.

Yhteistyössä / In cooperation
Järvenpään museopalvelut / Järvenpää museum services

Client:Järvenpään taidemuseo
Järvenpää Art Museum

Privacy Preference Center