Graafinen muotoilu

Graafinen muotoilu kuuluu olennaisesti kaikkeen visuaaliseen viestintään. Muotoilu antaa ulkoasun viesteille. Tarjoamme suunnittelua tuomaan lisäarvoa, herättämään mielenkiintoa ja luomaan innostusta. Keskitymme asioiden kiteyttämiseen, ideointiin, selkeään visioon. Tavoitteenamme on muotoilla ideat raikkaalla ja kiinnostavalla tavalla.

Näyttelysuunnittelu

Ympäristö on konkreettinen, fyysinen viesti kaikille aisteille. Toiminnalliset ja viestinnälliset tavoitteet ohjaavat näyttelysuunnitteluamme. Tarjoamme näyttelykonseptien ja visuaalisten ideoiden suunnittelua; näyttelyilme, näyttelyarkkitehtuuri, grafiikka, mainonta. Tavoitteenamme on vetovoimainen näyttelykonsepti ja elämyksellinen näyttelykokemus.

Prosessimme

kuuntelu
ymmärrys
luova ajattelu
kiteytys
muotoilu
toiminta
yhteistyö
kehitys

Markkinointi, viestintä

Viestintäosaaminen on menestystekijä. Mainonnassa ja sosiaalisen median viestinnässä korostuu visuaalisuus. Kaupunkiympäristössä aisti-informaatiosta yli 90 % on näköaistimuksia. Tarjoamme mainonnan suunnittelua yksittäisistä projekteista isompiin kampanjakokonaisuuksiin. Tavoitteenamme on herättää mielenkiintoa, luoda innostusta ja saada aikaan toimintaa.

Visuaaliset ilmeet

Imago on mielikuva, joka muodostuu informaatiosta, kokemuksista, havainnoista, asenteista, uskomuksista, ennakkoluuloista ja tunteista. Johdonmukaisesti rakennettu visuaalinen ilme on tehokas keino vaikuttaa imagoon. Tarjoamme visuaalisten ilmeiden suunnittelua yksittäisistä projekteista isoihin ilmekokonaisuuksiin. Tavoitteenamme on selkeä ja erottuva ilme.