Graafinen muotoilu

Graafinen muotoilu kuuluu olennaisesti kaikkeen visuaaliseen viestintään. Muotoilu antaa ulkoasun viesteille. Suunnittelun tehtävä on tukea sisällön ja sanomien tulkintaa. Tarjoamme graafista suunnittelua tuomaan lisäarvoa, herättämään mielenkiintoa ja luomaan innostusta. Keskitymme olennaisten asioiden kiteyttämiseen, näkemykselliseen ideointiin, selkeään visioon. Muotoilemme ideamme raikkaalla ja kiinnostavalla tavalla.

Näyttelysuunnittelu

Ympäristö on konkreettinen, fyysinen viesti kaikille aisteille. Toiminnalliset ja viestinnälliset tavoitteet ohjaavat näyttelysuunnitteluamme. Keskitymme näkemykselliseen ideointiin, hallittuun värimaailmaan ja muotokieleen, näyttelyn rytmiin ja dramaturgiaan sekä tyylikkäisiin rakenneratkaisuihin. Tavoitteenamme on mukaansatempaava, informatiivinen ja elämyksellinen näyttelykokemus.

Prosessimme

kuunteleminen
sisäistäminen
luova ajattelu
haastaminen
assosiointi
kiteyttäminen
muotoilu
analysointi
toiminta
kehittäminen

Markkinointiviestintä

Viestintäosaaminen on menestystekijä. Markkinointiviestinnässä korostuu visuaalisuus. Kaupunkiympäristössä aisti-informaatiosta yli 90 % on näköaistimuksia. Olemme suunnitelleet asiakkaidemme markkinointiviestinnän alue-, koulutus-, kulttuuri-, projekti- ja tapahtumamainontaa. Osaamisemme keskittyy konsepti-ideointiin tekstisisältöineen sekä kampanjoiden visuaaliseen suunnitteluun.

Visuaaliset ilmeet

Imago on mielikuva, joka muodostuu informaatiosta, kokemuksista, havainnoista, asenteista, uskomuksista, ennakkoluuloista ja tunteista. Johdonmukaisesti rakennettu visuaalinen ilme on tehokas keino vaikuttaa imagoon. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa käytämme eri strategioita tunnuskeskeisyydestä aina vapaaseen muotokieleen. Tavoitteenamme on luoda selkeä ja yksilöllinen ilme, joka antaa esteettistä ja elämyksellistä lisäarvoa.